Økonomi

Sjølundkirken er en frikirke, og det er derfor kirkens medlemmer og kirkegængere, der finansierer den økonomiske side af kirkens liv og mission. Man kan tage medansvar ved at give ved indsamlingerne på gudstjenesterne eller indgå i en fast givertjeneste. Der er forskellige muligheder for at være med til at støtte kirken og dens projekter økonomisk.

Månedens indsamling til kirken og kirkens projekter
Den 2. søndag i hver måned indsamles der under gudstjenesten penge til kirken eller et af vores projekter i månedens indsamling.

Frivillige gaver (§8A)
Frivillige gaver kan også gives via §8A-ordningen. Her har man mulighed for at give op til 17.200 kr. (gælder for 2022) og få skattefradrag på det fulde indbetalte beløb.

Fast giverordning (§12,3)
En forpligtigelseserklæring (læs mere på Skats hjemmeside) er en 10-årig aftale, som man kan tegne på enten et fast årligt beløb eller en fast årlig procent (max. 15%) af sin indkomst. Aftalen kan normalt ophæves ved uforudsete ændringer i den økonomiske situation eller ved ophør af medlemskab. Aftalen giver mulighed for skattefradrag på hele det indbetalte beløb.

Sådan giver du
Frivillige gaver til støtte for kirkens arbejde kan indbetales kontant ved gudstjenesterne eller indsættes på kirkens bankkonto. Hvis man ønsker at benytte fradragsmulighederne er det vigtigt at navn, adresse og cpr-nummer påføres eller oplyses til kirkens kasserer ved indbetaling. 

Åbenhed og ansvarlighed
Til dagligt står kirkens lederteam med det overordnede ansvar for økonomien. Hvert år fremlægges og godkendes årsregnskab og budget, og det kan til enhver tid også rekvireres ved henvendelse i kirken eller til kirkens kasserer. Regnskabet revideres af en godkendt registreret revisor og offentliggøres senest 1. juni.

Rådgivning
Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale om de praktiske forhold vedrørende at støtte kirken. Kontakt Sjølundkirkens kasserer Lise Rasmussen på kasserer@sjoelundkirken.dk, hvis du vil vide mere.

Info
Bankkonto: Sparekassen Sjælland, reg. nr. 6070 kontonr. 2029830

MobilePay: 816863