Børnekirke - 6 til 12 år

Børnekirken foregår normalt hver søndag kl. ca. 10.50 – 12.00 under gudstjenesten.

Børnene er med i gudstjenestens første del inden de går i børnekirke. Børnekirken er for børn i skolealderen, dog er mindre børn også velkomne sammen med en voksen. 

Vi ønsker med børnekirken at oplære børnene i den kristne tro og give dem gode fællesskabsoplevelser i et trygt miljø.

Børnekirken er struktureret i bibelske forløb. Med bibelfortællingen som udgangspunkt har vi forskellige temaer henover året. Hver gang er der også kreative aktiviteter eller sjove og udfordrende konkurrencer.