Børnekirke - 6 til 12 år

Børnekirken foregår normalt hver søndag kl. ca. 10.50 – 12.00 under gudstjenesten.

Børnene er med i gudstjenestens første del inden de går i børnekirke. Børnekirken er for børn i skolealderen, dog er mindre børn også velkomne ifølge med en voksen. 

Vi ønsker med børnekirken at oplære børnene i den kristne tro og give dem gode fællesskabsoplevelser i et trygt miljø.

Børnekirken er struktureret i bibelske forløb. Med bibelfortællingen som udgangspunkt har vi forskellige temaer henover året. Hver gang er der også kreative aktiviteter eller sjove og udfordrende konkurrencer. 

Det er en stor fordel, hvis børnene kommer jævnligt, så de ikke mister progressionen i forløbet, men naturligvis ingen betingelse.