Læs her: Sådan holder vi covid-19 sikre gudstjenester

Du kan trygt komme til gudstjeneste i Sjølundkirken.

De gældende retningslinjer for kirkerne er stadig ret stramme: Der skal være min. 7,5 m2 pr. person (dvs. vi kan være ca. 26 i kirkesalen foruden medvirkende), anbefaling om længde på maks. 30 minutter, anbefaling om at undlade fællessang samt et generelt forsamlingsforbud på maks. 5 personer indendørs og 10 personer udendørs til andre arrangementer end gudstjenester.

Under gudstjenesterne sørger vi for at holde god afstand. Vi vil bruge både kirksalen og Sjølundhuset (hvor der streames lyd og video). Der er desuden håndsprit og sæbe til rådighed for alle. Vi følger i øvrigt fortsat nedenstående retningslinjer:

  • Man skal have tildækket mund og næse (mundbind eller visir), når man går ind og ud af et lokale, samt når man bevæger sig rundt i lokalet. Dette gælder alle – både ansatte, frivillige, deltagere og besøgende. Børn under 12 år er undtaget – ligesom der kan være medicinske årsager til undtagelsen.
  • Når man sidder på sin plads behøver man ikke bære mundbind. Man kan også kortvarigt rejse sig op på sin plads og sætte sig igen uden at bære mundbind. Det er tilladt at stå ved sin stol og synge under lovsangen.
  • Forkyndere og øvrige medvirkende – for eksempel lovsangere og musikere – behøver ikke bære mundbind, når de står på scenen.
  • Værter, som byder velkommen i døren eller guider folk på plads, samt lydteknikere, cafépersonale med videre skal alle bære mundbind, når de går eller står.
  • Man skal bortvise besøgende, brugere og tilskuere, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.
  • Krav om anvendelse af mundbind eller visir gælder ikke, hvis et møde afholdes uden offentlig adgang – det kunne være ledermøder eller et møde for medarbejdere i en arbejdsgren. Kravet gælder heller ikke for lovsangsgrupper, som øver.