BIBELEN

Vi tror på Bibelen som Guds Ord. Vi tror, at Bibelen i sin helhed er Guds inspirerede Ord.

Vi tror på Bibelens store historie, og forstår Bibelen som “Guds Ord gennem menneskers ord i historien”.

Vi anser Bibelen for at være rettesnor for den kristnes tro og liv og kirkens mission. Vores kærlighed til Bibelen er et udtryk for vores kærlighed til Bibelens Gud.

KLASSISK TRO

Vi er solidt funderet i klassisk kristentro, som den kommer til udtryk i de 2 oldkirkelige trosbekendelser, den apostolske trosbekendelse og den nikænske trosbekendelse.

Vi står teologisk i en evangelikal og pentekostal kirketradition, med rødder i Apostolsk Kirke og pinsevækkelsen. Vi ser os selv som en del af den universelle kirke, og vi samarbejder bredt med andre kirker både lokalt, nationalt og globalt.

Vi praktiserer dåb på egen bekendelse af tro, og er som frikirke præget af et tjenestesyn og kirkesyn udsprunget af det Nye Testamentes skrifter.

Den apostolske trosbekendelse

“Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber, og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, en hellig almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og et evigt liv.”

KARISMATISK SPIRITUALITET

I vores gudstjenester og kirkeliv står Jesus Kristus i centrum. Vi står for en frimodig og hengiven åndelighed, hvor vi søger og forventer Helligåndens nærvær, gaver og udrustning til liv og tjeneste, i hverdagen såvel som i gudstjenesten. Gudstjenesten er for os et mødested mellem himmel og jord!

MISSIONALT FOKUS

Vi er en sendt kirke!

Vi tror, at vi som kirke, sammen med alle andre kirker, er sendt til verden. Vores fokus er, at Jesus Kristus skal blive troet og tilbedt af mennesker fra alle folkeslag, stammer, lande og sprog. Alt hvad vi gør som kirke er præget af den mission vi ser os selv som deltagere i, Guds store mission.

Vi vil dele Guds kærlighed med mennesker i vores tid. Lokalt og globalt, overalt hvor Gud sender os til at dele evangeliet, gøre disciple, plante kirker og berøre mennesker, byer og steder.

Vi ønsker ved Guds nåde at leve til Guds større ære!