GUDSTJENESTE

Vi tror, at gudstjenesten er et mødested mellem himmel og jord.

Søndag formiddag er ugens samlingspunkt, hvor alle generationer mødes til gudstjeneste kl. 10.30 – med børnekirke for børn i alderen ca. 3-12 år. Gudstjenesten varer normalt halvanden time og foregår i en afslappet atmosfære. Indholdet i gudstjenesten er moderne lovsange og klassiske salmer, bøn og personlig forbøn samt hverdags-relaterede prædikener. Vi har desuden månedlige indsamlinger til kirkens liv eller missions- og nødhjælpsprojekter.

Gudstjenesten er offentlig og åben for alle interesserede med mulighed for at modtage personlig forbøn for særlige behov, sygdom, personlige problemer og andet. Der er kirkekaffe efter gudstjenesten.

Den første søndag i måneden er børn og voksne samlet hele formiddagen til brunch-gudstjeneste med et særligt tema hver gang. Gudstjenesterne begynder med spisning af morgenbrød og kaffe. Børnene deltager på hele gudstjenesten, som tilrettelægges for alle generationer med sange, bibelfortælling og en kortere prædiken end normalt.

KIRKELIGE HANDLINGER

I de kirkelige handlinger knyttes menneskelivet og troen sammen med kirken som ramme. Forud for én kirkelig handling går en samtale med præsten om selve handlingen og dens indhold.

Barnevelsignelse
Barnevelsignelsen har sit forbillede i Jesu velsignelse af de små børn. Barnevelsignelse finder sted i forbindelse med en gudstjeneste, hvor én af kirkens præster beder om Guds velsignelse over barnet sammen med forældrene og menigheden. Læs fx Det nye Testamentes beretning i Lukas Evangeliet kap. 18 vers 15-17.

Ungdomsvelsignelse
Til teenagere i konfirmand-alderen tilbyder vi et spændende forløb, som vi kalder CON DIOS – et år med Gud!

Con Dios betyder ’med Gud’ og er vores alternativ til konfirmationen, hvor vi sammen udforsker den kristne tro. Forløbet er åbent for alle interesserede i aldersgruppen, og varer fra september til maj. I maj måned afsluttes med en festgudstjeneste med ungdomsvelsignelse i kirken.

Dåb
Dåb foretages efter Det nye Testamentes forbillede, på baggrund af et personligt ønske om at bekende sin tro på Jesus Kristus. Selve handlingen finder sted ved en gudstjeneste og foregår ved neddykkelse i et dåbsbassin.

Hermed illustreres det bibelske billedsprog; at dåben er en begravelse af det gamle liv, efterfulgt af en opstandelse og et nyt liv sammen med Gud. Forud for dåben går en dåbsundervisning, der som regel varetages af én af kirkens præster.

Nadver
Nadveren finder sted i forbindelse med gudstjenesten én søndag om måneden. Alle børn og voksne inviteres til at deltage i denne handling, som har sit udspring i Jesu sidste måltid med disciplene skærtorsdag. Nadveren hjælper os til at huske, hvad Jesus har gjort for os ved sin død og opstandelse. Ved nadverbordet har vi fællesskab med Jesus og med hinanden.

Bryllup
Kirkens præster kan foretage vielser med borgerlig gyldighed. Vielse forudsætter, at enten bruden eller brudgommen er medlem af kirken. Ved ønske om vielse kontaktes den af kirkens præster, man ønsker skal forestå vielsen. Vi anbefaler samtidig, at man inden brylluppet følger et forberedende ægteskabsforløb.

Begravelse
Begravelser og bisættelser foretages af kirkens præster og kan foregå ud fra både kirken eller et kapel i tilknytning til den pågældende kirkegård. Ved dødsfald kontaktes den af kirkens præster, som man ønsker skal forestå begravelsen.

Samtale og vejledning
En af kirkens vigtigste opgaver er samtalen og sjælesorgen med mennesker. Kirkens præster og andre frivillige står til rådighed, når du har brug for en samtale, vejledning og/eller forbøn ansigt til ansigt.