Gør alt til Guds ære – Thomas Anderssn

Prædiken af Thomas Andersson den 13. januar 2019.

  1. Korinterbrev 10, 31