Retningslinjer for corona-sikre gudstjenester

Opdateret 28. okt. 2020

Vi må være 1 person pr. 2 m2 i kirkesalen, da vi i det væsentligste sidder ned. Det vil sige, at vi må være omkring 80 mennesker til gudstjeneste i kirkesalen og omkring 60 i Sjølundhuset. Det er dog stadig begrænset af, at man skal holde min. 1 meters afstand til hinanden, og 2 meters afstand i kirkesalen, da vi synger under gudstjenesten. Så i praksis kan vi være ca. 50 personer i kirkesalen og ca. 40 i Sjølundhuset.

Der er pr. 28. oktober strammet op på reglerne for offentlige arrangementer (og det gælder derfor også gudstjenester).

  • Man skal have tildækket mund og næse (mundbind eller visir), når man går ind og ud af et lokale, samt når man bevæger sig rundt i lokalet. Dette gælder alle – både ansatte, frivillige, deltagere og besøgende. Børn under 12 år er undtaget – ligesom der kan være medicinske årsager til undtagelsen.
  • Når man sidder ned eller knæler ved sin plads, behøver man ikke bære mundbind. Man kan også kortvarigt rejse sig op på sin plads og sætte sig igen uden at bære mundbind. Det er tilladt at stå ved sin stol og synge under eksempelvis en lovsangssession.
  • Forkyndere og øvrige medvirkende ved den ”ceremonielle” del af gudstjenesten – for eksempel lovsangere og musikere – behøver ikke bære mundbind, når de står på scenen og er i gang med ”ceremonien”.
  • Værter, som byder velkommen i døren eller guider folk på plads, samt lydteknikere, cafépersonale med videre skal alle bære mundbind, når de går eller står.
  • Man skal bortvise besøgende, brugere og tilskuere, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.
  • Krav om anvendelse af mundbind eller visir gælder ikke, hvis et møde afholdes uden offentlig adgang – det kunne være ledermøder eller et møde for medarbejdere i en arbejdsgren. Kravet gælder heller ikke for lovsangsgrupper, som øver.
  • Hvis man af medicinske årsager ikke kan bære mundbind, gælder fritagelsen også, hvis man deltager i aktiviteter i folkekirken og andre trossamfund. Fritagelsen gælder ”personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.”

De opdaterede retningslinjer kan læses her.

Kærligst
Lederteamet i Sjølundkirken