Retningslinjer for corona-sikre gudstjenester

Den 18. maj kom der retningslinjer fra Kirkeministeriet for ansvarlig åbning af kirkerne efter corona-nedlukningen. Og for at sikre, at det er forsvarligt og sikkert at komme til gudstjeneste i Sjølundkirken, er det vigtigt at vi følger disse retningslinjer: 

Forsamlingsforbuddet er ophævet for gudstjenester, så vi må godt være mere end 10 forsamlet indenfor (men ikke udenfor!) – dog max. 1 person pr. 4 m2. Det vil sige, at vi må være ca. 50 mennesker til gudstjeneste i kirkesalen og omkring 40 i Sjølundhuset. Det passer meget godt med hvad vi plejer at være, så kom endelig!

Man skal generelt holde min. 1 meters afstand til hinanden, dog skal vi sidde/stå med 2 meters afstand i kirkesalen, da vi synger lovsange under gudstjenesten. 

Vi vil ved behov anvende både hoveddør og terrassedør til at komme ind og ud af kirken. Der vil i løbet af gudstjenesten blive givet anvisninger til, hvordan vi skal færdes.

Når man ankommer til gudstjenesten, vil man blive tildelt en plads, da stolene bliver sat op efterhånden, så vi sikrer korrekt afstand. Familier og par må gerne sidde tættere sammen.

Ved kirkekaffen i Sjølundhuset skal der være mindst 1 meter imellem os. Stolene er blevet sat, så vi overholder dette.

Vi skal undgå håndtryk og knus, så vi må nøjes med at nikke pænt til hinanden.

Vi skal sørge for god hygiejne og adfærd. Dvs. vi skal vaske hænder og bruge håndsprit. Der vil være sæbe og håndsprit tilgængelig i kirken og i Sjølundhuset.

Vi skal allesammen minimere berøring af fysiske kontaktpunkter (overflader, håndtag m.m.).

Der vil jævnligt blive foretaget afspritning af bl.a. håndtag og vandhaner.

Der vil være lukket af for adgang til kælderen for at minimere rengøringen. Derfor kan kun toilettet i forhallen og i Sjølundhuset benyttes.

Da kælderen er afspærret kan børnene ikke benytte den til at lege i. Derfor opfordrer vi forældre til at tage egne legesager med til børnene.

Vi ser frem til nogle gode gudstjenester og samlinger i Sjølundkirken i den kommende tid. Selvom det er lidt besværligt, må vi hjælpe hinanden med at få det hele til at fungere på bedste vis.

Kærligst
Lederteamet i Sjølundkirken