ØKONOMI

Sjølundkirken er en frikirke, og det er derfor kirkens medlemmer og kirkegængere, der finansierer den økonomiske side af kirkens liv og mission. Medlemmer og kirkegængere kan tage medansvar ved at give ved indsamlingerne på gudstjenesterne eller indgå i en fast givertjeneste.

Månedens indsamling
Den 2. søndag i hver måned indsamles der under gudstjenesten penge til kirken eller et af vores projekter i månedens indsamling.

Frivillige gaver (§8A)
Man kan og give frivillige gaver via §8A-ordningen. Her har man mulighed for at give op til 16.600 kr. (i 2020) og få skattefradrag på hele det indbetalte beløb.

Fast giverordning (§12)
En forpligtigelseserklæring (læs mere på Skats hjemmeside) er en 10-årig aftale, som man kan tegne på enten et fast årligt beløb eller en fast årlig procent (max. 15%) af sin indkomst. Aftalen kan normalt ophæves ved uforudsete ændringer i den økonomiske situation eller ved ophør af medlemskab. Aftalen giver mulighed for skattefradrag på hele det indbetalte beløb.

Sådan fungerer det
Frivillige gaver til støtte for kirkens arbejde kan indbetales på kirkens bankkonto. Hvis man ønsker at benytte fradragsmulighederne er det vigtigt at navn, adresse og cpr-nummer påføres eller oplyses til kirkens kasserer ved indbetaling.

Åbenhed og ansvarlighed
Til dagligt står kirkens lederteam med det overordnede ansvar for økonomien. Hvert år fremlægges og godkendes årsregnskab og budget, og det kan til enhver tid også rekvireres ved henvendelse i kirken eller til kirkens kasserer. Regnskabet revideres af en godkendt registreret revisor og offentliggøres senest 1. juni.

Det er kun kirkens kasserer, der har kendskab til gaver og bidrag, og lederteamet får kun oplysninger om indtægter (til brug ved budgetlægning)  i anonymiseret form.

Du er velkommen til at kontakte Sjølundkirkens kasserer Lise Rasmussen på kasserer@sjoelundkirken.dk eller en af kirkens præster, hvis du vil vide mere om kirkens økonomi.

Nyttig information
Sjølundkirkens konto: Sparekassen Sjælland, konto: reg. 6070 kontonr. 2029830.
Mobilepay nr.: 816863

Sjølundkirkens CVR nr.: 59452517