Sommerkirke i Sjølundhuset v. Lise Rasmussen og Dorthe Roel