Sommerkirke i Sjølundhuset v. v. Karen Margrethe & Henrik Jakobsen